INSTAGRAM BỊ SẬP TRÊN TOÀN CẦU

14 giờ ngày 3/10, Instagram, mạng xã hội hình ảnh thuộc Facebook bất ngờ không thể truy cập tại nhiều quốc gia. Ngày 3/10, mạng xã hội hình ảnh Instagram bất ngờ không thể truy cập được trên cả nền tảng web và ứng dụng. Lỗi xảy ra từ 14h10…