Đừng ‘vén’ áo lên nữa!

Đầu năm, nhiều người bàn về “mốt” áo dài cách tân mặc với “váy đụp” của chị em thanh nữ ngày Tết nên tôi cũng mạn phép chia sẻ đôi lời. Thứ nhất, đừng nên áp đặt áo dài là Quốc phục của phụ nữ Việt Nam. Hãy nên gọi…