Ngày xưa, bố cỡ tuổi con

Tôi bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. Lá thư cô giáo chủ nhiệm của con trai vừa đưa khiến tôi hoàn toàn bất ngờ… “….Mấy hôm nay mình thấy rất trống trải, rất buồn và không tập trung học được. Ấy ốm lâu thế, nghỉ lâu thế. Có…