Khác biệt nhất giữa iOS 10 và Android N

Tại cuộc giới thiệu các tính năng mới nhất, tuyệt nhất của iOS 10, mặc dù Apple không nhắc đến tên Google nhưng ai cũng biết họ đang so sánh iOS 10 trực tiếp với Android N. Theo Slashgear, nghe Apple giới thiệu một số tính năng của iOS 10…