Đàn ông ghét nhất ở vợ điều gì?

Một cuộc điều tra ở Hà Nội với 1.280 đàn ông cho câu hỏi: “Thói xấu nào của vợ mà anh khó chịu nhất ?”. Có 1.058 người trả lời: “Nói nhiều”. Để trả lời câu hỏi “tại sao phụ nữ nói nhiều?” chắc chắn không phải ai cũng trả…