Chân tình bắt đầu từ đâu?

Tình yêu là những thoáng vội nối tiếp nhau trong chủ động. Những điều đặc biệt khi được đón nhận để tiếp diễn, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Khi ta quyết định “nên vội vàng một chút” Có nhiều lần tôi biết thích một người, rồi thì không…