Biết bị từ chối vẫn tỏ tình

Có trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, bao vết cắt trong trái tim, ông vẫn là hình ảnh đẹp nhất thời thanh xuân tươi đẹp của tôi. Trên Facebook có một trạng thái: Trong cuộc đời ít nhất trải qua bốn lần ĐIÊN: 1/ Bỏ công việc đang…