Khả năng vẫn có Táo quân 2020

Chưa có thông báo chính thức về việc dừng sản xuất Táo quân 2020. Như vậy chương trình vẫn có khả năng diễn ra. Táo quân đã lên sóng đều đặn 15 năm qua. Ngày 21/11 có thông tin Táo quân 2020 sẽ không được sản xuất được lan truyền. Nghệ…