Mời tải về OS 10.3.2.2813 dành cho tất cả các thiết bị BlackBerry 10

Đã từ rất lâu rồi BlackBerry 10 mới có một bản update mới, mời các bạn tải về trải nghiệm. ​ OS VERSION: 10.3.2.2813 RADIO VERSION: 10.3.2.2814 SOFTWARE RELEASE: 10.3.2.2530 AUTOLOADERS (All devices) https://drive.bitcasa.com/send/Qf2R4…5nyziAuKM76a-v DEBRICK: QC8960 (Z10/Z30/Q5/Q10) [1.86GB] http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/q…-v7+signed.bar Z3 [1.86GB] http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/q…-v7+signed.bar VERIZON QC8960 [1.86GB] http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/q…-v7+signed.bar PASSPORT [1.86GB] http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/q…-v7+signed.bar Z10…