Live Photos dường như sẽ làm việc hiệu quả hơn trên các máy iPhone đời cũ vì tính năng này không thật sự cần các phần cứng mới. Để có được tính năng này trên các máy jailbrek, tweak Live Photo Enabler sẽ giúp người dùng có Live Photos trên các máy không phải iPhone 6s. Tuy nhiên, việc jailbreak để có tính năng Live Photo có vẻ không phải tương thích với tất cả các máy khi cũng có một số máy báo lỗi.