Cuộc sống

5 bất lợi của người đẹp

Những hành vi tiêu cực của người có ngoại hình đẹp dễ bị phóng đại so với người bình thường. Các nhà tâm lý học thuộc Đại học Bắc Carolina phát hiện những người có ngoại hình sáng láng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thăng tiến nhanh hơn,…