Xiaomi tuyên bố muốn thâu tóm GoPro

GoPro đã từng có lúc được định giá lên tới 10 tỷ USD, nhưng hiện tại chỉ có giá trị vốn hóa khoảng 761 triệu USD. Theo báo cáo của Bloomberg, Xiaomi đang xem xét để đưa ra một lời đề nghị mua lại GoPro – công ty chuyên sản…