Thế Giới Di Động sẽ bán Bphone 2?

Ông Đoàn Văn Hiểu Em – Giám đốc ngành hàng Điện thoại của Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về việc đã gặp CEO Bkav – Nguyễn Tử Quảng để trao đổi vấn đề mở bán Bphone 2. Cuộc gặp gỡ cho…