Dạy con trọn chữ ‘Hiếu’

Chữ “Hiếu” không thể rao giảng bằng lời, cách cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ chính là bài học lớn nhất mà con trẻ có thể nhìn vào và học theo. Một chia sẻ chân thành và xúc động của thầy giáo trẻ Trần Trinh Tường. Thuở nhỏ, mẹ…