Đây là Samsung Galaxy Note9?

Nếu chính xác, Galaxy Note9 trông chẳng khác mấy so với Galaxy Note8. Vài tháng qua, rất nhiều thông tin liên quan tới Samsung Galaxy Note9 đã rò rỉ trên internet. Thậm chí, bóng dáng Note9 đã xuất hiện trong các bức ảnh rò rỉ của panel màn hình và…