Mổ Google Pixel XL: Dễ sửa chữa

iFixit vừa tiến hành “xẻ thịt” chiếc điện thoại Google Pixel XL và thấy rằng nhiều mô đun của máy có thể được thay thế dễ dàng. iFixit là một chuyên trang công nghệ chuyên tiến hành mổ xẻ các thiết bị công nghệ cao cấp để đánh giá thiết…