Khi Huawei copy đến cả con ốc của Apple

Ảnh hưởng của Apple lên ngành sản xuất smartphone là hoàn toàn rõ ràng, nhưng không phải “tiêu chuẩn” nào do Táo đặt ra cũng là có lợi cho người tiêu dùng và môi trường. Bài viết dưới đây được thực hiện bởi Kyle Wiens, nhà sáng lập của blog…