Lộ diện smartphone mới của Nokia?

Các hình ảnh từ Trung Quốc cho thấy Nokia có vẻ đang tăng tốc hết sức để trở lại thị trường smartphone vào năm nay. Khi bán lại mảng di động cho Microsoft vào năm 2013, Nokia đã buộc phải chấp thuận điều khoản sẽ không quay trở lại thị…