Thời trang Việt suy thoái!

Doanh nghiệp may mặc trong nước hầu hết vốn ít, năng lực quản trị kém, lực lượng thiết kế mỏng, sản phẩm chưa nổi bật về chất lượng – giá cả… nên rất khó cạnh tranh với hàng ngoại Đầu tháng 11, thông tin Stripe International Inc – công ty…