Công nghệ không thay được cảm xúc

Những ngày gần đây, dư luận và trên facebook khá quan tâm đến những bức ảnh nhiều nhóm bạn hẹn nhau ngoài quán trà đá, nhưng ngồi sử dụng điện thoại. Điều đó cho thấy mức độ lệ thuộc vào máy móc, công nghệ một cách khủng khiếp, đồng thời…