SIM ghép Version 4 chính thức xuất hiện, hướng dẫn nâng cấp từ Version 3 lên Version 4

06-01-2018 09:54

Như vậy là chỉ một thời gian rất ngắn sau khi SIM ghép Version 3 bị fix thì hôm nay chiếc SIM ghép thế hệ tiếp theo đã chính thức được tung ra và vẫn fix tất cả các lỗi tồn đọng cho iPhone Lock.


Theo đó thì so với Version 3 thì SIM ghép Version 4 cũng chỉ khác về mã ICCID và bạn hoàn toàn có thể đổi mã ICCID chiếc SIM ghép mình đang sử dụng là đã “biến thành chiếc SIM ghép Version 4”. Mã ICCID SIM ghép Version 4 như bên dưới:

Mã:
ICCID-01: 8901000000000000001F
ICCID-02: 89010000000000000Q1F
ICCID-03: 981000000000000000F1
ICCID-04: 9810000000000000Q0F1

Để update ICCID bạn có thể vào Cài đặt > Điện thoại > Ứng dụng SIM > Chọn dòng có ICCID sao đó copy dãy số ở trên nhập vào (phải copy vì nếu nhập bằng tay bạn sẽ không thể nhập được ký tự F).

Trong thời gian tới thì chiếc SIM ghép mới này sẽ lại bị Apple fix lỗi mà một thế hệ SIM ghép mới sẽ lại xuất hiện. Cuộc chiến “mèo vờn chuột” vẫn chưa có điểm dừng.