How to

Cách tùy biến Control Center trên iOS 11

Kể từ iOS 11, bạn đã có thể tùy chỉnh Control Center, trung tâm điều khiển khi bạn vuốt từ dưới màn hình iPhone hay iPad lên. Bạn có thể xóa các phím tắt mà bạn không bao giờ sử dụng, thêm phím tắt mới hay sắp xếp chúng lại…