How to

Pixel 2 có một nút menu “vô hình”

Google cho biết đó chỉ là lỗi phần mềm và sẽ được xử lý trong bản cập nhật kế tiếp. Trong khi đang khám phá chiếc Pixel 2 vừa nhận được, trang tin Android Police đã phát hiện một điều khá thú vị. Đó là sự xuất hiện của nút menu ẩn…

Hiểu rõ hơn về Notification Center trên iOS 11

Một trong những thay đổi lớn nhất trên iOS 11 chính là phần trung tâm thông báo (Notification Center) được làm mới. Mặc dù Notification Center mới hơi rối đối với một số người dùng iPhone khi Apple đã thiết kế nó giống như một màn hình khóa thứ hai…