Cuộc sống

Tìm sự vô lý của bài toán 0 = 1

Nhà toán học người Mỹ PatrickJMT đưa ra kết quả 0 = 1 qua 10 bước biến đổi. Bạn có thể tìm ra điểm vô lý trong bài toán của ông ấy không? Hiện tại, Patrick giảng dạy bán thời gian tại Cao đẳng Cộng đồng Austin, đồng thời là trợ…