Cuộc sống

Thận trọng khi sử dụng thuốc 3B

Các thuốc tiêm 3B chỉ được sử dụng khi có chỉ định của thầy thuốc và cần chú ý cách đưa chúng vào cơ thể sao cho an toàn nhất Hiện nay, rất nhiều người dùng viên 3B (thuốc phối hợp vitamin B1, B6 và B12) như một loại thuốc…