Apps

Play Store đã hỗ trợ file APK trên 100MB

Google đã chính thức mở rộng dung lượng ứng dụng cho các nhà phát triển Android. Từ nay, các ứng dụng trên kho ứng dụng Play Store sẽ ít bị hạn chế hơn và người dùng có thể dễ dàng nắm bắt được dung lượng thực tế của ứng dụng….