Notifix: Ứng dụng giúp quản lý và phân loại thông báo theo chủ đề riêng biệt dành cho Android

03-05-2018 10:20

Notifix là ứng dụng hỗ trợ quản lý thông báo gửi đến một cách hiệu quả hơn, tự động nhóm thông báo vào các danh mục tương ứng nhằm giúp cho việc theo dõi của người dùng trở nên thuận tiện hơn dành cho smartphone Android.

Quyền yêu cầu:

Truy cập thông báo: Notifix có thể độc tất cả các thông báo, bao gồm cả thông tin cá nhân như liên hệ và nội dung của thông báo mà bạn nhận được. Ứng dụng này cũng có thể loại bỏ thông báo hoặc kích hoạt nút tác vụ trong các thông báo đó. Ứng dụng này cũng sẽ cung cấp cho ứng dụng khả năng bật hoặc tắt Không làm phiền và thay đối các cài đặt liên quan.

Ứng dụng có quyền truy cập sử dụng: Quyền truy cập sử dụng cho phép theo dõi tần suất và các ứng dụng khác bạn đang sử dụng cũng như nhà cung cấp dịch vụ, cài đặt ngôn ngữ và các chi tiết khác.

Tự khởi chạy: Một số ứng dụng có thể không chính xác khi chỉ ra rằng MIUI đã ngăn cản khởi chạy.


Tải về ứng dụng: